Familiesager

Børn og unge med særlige behov skal sikres de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende.

Bliv kontaktet

Hvis du forsørger et barn i hjemmet, er der en gældende lovgivning på området.

Lovgivningen har til formål at sikre, at børn og unge med særlige behov sikres de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets bedste og skal altid være mindst indgribende, både for barnet og forældrene.

 

Mange oplever, at kontakten til kommunen, især når det omhandler ens barn, kan være svær og uoverskuelig. Står du i den situation, at der er oprettet en sag ved kommunen, og du er i tvivl om dine og dine børns rettigheder, eller du ønsker en større sikkerhed for, at din og dit barns sag bliver korrekt behandlet og belyst, kan det være en god hjælp at rådføre dig med en privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu med stor ekspertise og erfaring på området.

Læs om de områder, vi kan hjælpe og støtte dig i

 • Børnefaglig undersøgelse §50

  Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse af dit barns forhold, hvis det vurderes, at barnet trænger til særlig støtte. Den skal være afsluttet senest 4 måneder efter afgørelse er truffet. Her kan vi sidde med til møder og samtaler og hjælpe med forståelsen af undersøgelsen.

 • Anbringelse

  En anbringelse af et barn er ofte en svær situation for alle parter. Det kan være svært at forstå, hvor kommunen er kommet til den konklusion, at jeres barn ikke fortsat kan bo hjemme. Her kan vi yde støtte både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser.

 • Samvær og Støtte

  Når jeres barn er anbragt uden for hjemmet, kan der være behov for støtte til samvær, både efter ønske fra forældre, men også anvist af kommunen. Formålet med støttet samvær er at vedligeholde kontakten og bevare relationen mellem barnet og forældrene. Vi kan hjælpe med at sørge for, at dette forløber bedst muligt for alle involverede parter.

 • Skilsmisse

  Hvis man i dag ikke kan blive enige i en skilsmissesituation, er det Statsforvaltningen eller Retten, de træffer afgørelser i forhold til børnene. Ventetiden ved Statsforvaltningen er lang, og her eskalerer konflikterne ofte, hvorfor vi tilbyder konfliktmægling.

 • Gældsrådgivning

  Er du ramt af gældsfælden? Det kan være efter skilsmisse eller anden social begivenhed, så kan en privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu hjælpe dig med at få styr på gælden og eventuelle forhandlinger med kreditorer.

Se flere udtalelser

Den private socialrådgiver har hjulpet mig over alt forventning, og det betyder nu, at jeg kan gå i gang med et revalideringsforløb. Det var aldrig sket uden den hjælp, jeg fik fra Socialrådgiver.nu.

Peter
28 år / Fyn
Læs hele udtalelsen

Endelig kan jeg nu med ro i sjælen fokusere på min hverdag og familie uden at være hæmmet af min kamp med kommunen. Jeg giver Socialrådgiver.nu mine varmeste anbefalinger. I er livsforandrende!

Sofie
32 år / Nordjylland
Læs hele udtalelsen

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig