Handelsbetingelser

Handelsesbetingelser pr. 1. januar 2017 for Socialrådgiver.nu

Disse handelsesbetingelser er gældende i alle kundeforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Virksomhedsoplysninger

Du køber rådgivning af:
Socialrådgiver.nu
CVR-nr.: 32 81 44 84
SE-nr.: 37 96 56 77
Fyrkildevej 7, st. 2
9220 Aalborg Ø.

Tel: +45 93 40 50 60
e-mail: info@socialraadgiver.nu
Web: www.socialrådgiver.nu

1. Hvad får kunden for sin betaling

Kunden køber konsulentbistand indenfor socialrådgiverområdet.

Når kunden har godkendt transaktionen og betalt for produktet, har kunden opnået ret til de pågældende antal konsulenttimer, som fremgår af indkøbskurven og fakturaen, der sendes på e-mail efter gennemført betaling.

For at købe hos Socialrådgiver.nu skal kunden oplyse fulde navn, bopælsadresse og en e-mail-adresse.

Efter betaling i internetbutikken sendes en faktura til e-mail-adressen som bevis på købet. Fakturaen indeholder oplysninger om købet. Det er kundens ansvar at sørge for betryggende opbevaring af disse oplysninger.

2. Betalings og leveringsbetingelser

Ved køb på Socialrådgiver.nu webshop vil ydelserne blive stillet til rådighed med det samme.

Beløbet, som der er handlet for på Socialrådgiver.nu webshop bliver trukket med det samme på købers valgte betalingskort.

Ubrugte hele købte timer vil blive refunderet direkte til køber.

3. priser og gebyr

Første afklarende telefonsamtale vil altid være gratis.

Såfremt Socialrådgiver.nu vurdere, at de kan påtage sig sagen er der følgende priser.

  • Råd og vejledning: 595 kr. i timen.
  • Bisidderhjælp: 695 kr. i timen.
  • Partsrepræsentant: 795 kr. i timen.

Kunden holdes løbende orienteret af den tilknyttede rådgiver om udviklingen i sagens omkostninger. Der købes klippekort via webshoppen. Ubrugte hele timer refunderes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Visa/Dankort og de internationale betalingskort Eurocard/MasterCard, Visa, Visa Electron og Maestro.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Visa, Visa/dankort, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro, i følgende valutaer: DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og USD.

Kunden afholder selv kortgebyrerne som er:

1,45% for dansk udstedte kort og 2,75% for udenlandsk udstedte kort.

4. Legitimation

Ved opstart af enhver sag indleverer kunden legitimation i form af enten kopi af pas eller kørekort samt sygesikringskort.

5. Møder

Kunden kan selv vælge om vi kommer ud til jer i jeres private hjem, eller møderne afholdes på vores kontor i Aalborg.

6. Kørsel

Når rådgiveren kører hjemmefra sættes tiden i gang, og når rådgiveren kommer hjem igen stoppes tiden. Time- og kørselsprisen beregnes ud fra samlet tidsforbrug pr. gang og der rundes op til nærmeste hele time. Socialrådgiver.nu bestræber sig altid på at finde den bedste socialrådgiver tættest muligt på din bopæl.

Der er særlige betingelser for ikke brofaste øer – kontakt os for nærmere information

7. Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb frasiges fortrydelsesretten af kunden.

Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

Der er ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

8. Opsigelse:

Kunden kan altid opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, dette skal ske skrifteligt til info@socialrådgiver.nu. De ubrugte hele timer vil blive refunderet til kunden.

9. Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.socialrådgiver.nu.

10. Persondatapolitik

Socialrådgiver.nu er forpligtet til at opfylde kravene i persondataloven og godkendt af datatilsynet.

11. Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (Secure Socket Layer). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.

De oplysninger, du giver Socialrådgiver.nu, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af Socialrådgiver.nu samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Socialrådgiver.nu har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

12. Fortrolighed

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder persondataloven.

13. Brugernavn og adgangskode – Abonnementer

Kunder, der ønsker at være abonnenter hos Socialrådgiver.nu, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. Kunden er bekendt med, at der undtagelsesvis kan være tekniske problemer på hjemmesiden, hvorved hjemmesiden er nede og således ikke virker, jf. i øvrigt “Forbehold” nedenfor.

Abonnementer løber i hele den tegnede periode og udløber automatisk.

14. E-mail

Socialrådgiver.nu bruger som udgangspunkt ikke krypterede mails via elektroniske medier. Grundet den manglende kryptering vil dette altid være behæftet med en vis risiko. Socialrådgiver.nu har en sikker mail forbindelse som skal benyttes til mails med fortroligt indhold såsom cpr. numre mv. Vores sikker mailadresse er: sikkermail@socialraadgiver.nu.

15. Nyhedsbreve

Kunden kan vælge at tilmelde sig nyhedsbreve fra Socialrådgiver.nu.

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mail-adresse, kunden har oplyst, eller pr. almindelig post til den adresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen via info@socialraadgiver.nu.

16. Cookies

I forbindelse med log-in installeres en cookie på den pc kunden benytter. Dette sker for at gøre det nemmere at logge ind igen senere samt for at systemet kan huske, hvad kunden har i indkøbskurven, mens der klikkes rundt på sitet.

Derudover bruges cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

I Internet Explorer kan pågældende cookie – om ønsket – slettes under menuen “Funktioner” – “Internetindstillinger” – “Slet cookies”.


17. Forbehold

Socialrådgiver.nu tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Socialrådgiver.nu er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

18. Ansvarsfraskrivelse

Den rådgivning jeg modtager hos Socialrådgiver.nu er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlig for tab som følge af rådgivningen.

At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som jeg selv kommer med, og tilbageholdelse af oplysninger kan få indvirkning på rådgiverens svar.

At det er mit eget valg, hvorvidt jeg ønsker at følge rådgiverens råd og vejledning.

At den rådgivning jeg modtager hos Socialrådgiver.nu er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlige for tab som følge af rådgivning givet via telefonisk kontakt, mail, pr. brev eller fysisk møde.

Socialrådgiver.nu er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejlrådgivning eller som følge af brugen af Socialrådgiver.nu.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Socialrådgiver.nu ydelser samt forlade hjemmesiden.

19. Immaterielle rettigheder

Beskyttelsen af immaterielle rettigheder er lovbestemt. Kunden får brugsret til det konkrete materiale Socialrådgiver.nu udarbejder, men materialet må ikke overdrages til tredjepart.

20. Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, Skal du henvende dig til:

Socialrådgiver.nu
CVR-nr. 32 81 44 84

SE-nr.: 37 96 56 77
Fyrkildevej 7, st. 2
9220 Aalborg Ø.

Tel: +45 93 40 50 60
e-mail: info@socialraadgiver.nu
Web: www.socialrådgiver.nu

Kunden skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er senest 2 måneder efter kunden har konstateret fejl eller mangler.


21. Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget den danske retskreds, hvor Socialrådgiver.nu har sit hovedsæde. Dette er p.t. i Aalborg retskreds.

Socialrådgiver.nu ser frem til et godt samarbejde!