Handicappet barn

Hvis du forsørger et barn i dit hjem med en varig nedsat funktionsevne, har du mulighed for at søge støttende kompensation, så I som familie kan leve et så normalt liv som muligt.

Bliv kontaktet

Målet er, at du, familien og jeres barn kan leve et så normalt liv som muligt.

Hvis du forsørger et barn i dit hjem med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse eller et handicap, der giver dit barn en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for at søge din kommune om forskellige former for hjælp efter Serviceloven. Hjælpen kan være støttende, aflastende eller i form af økonomisk kompensation for væsentlige udgifter, som du og familien har, som følge af dit barns nedsatte funktionsevne. Målet er, at du, familien og jeres barn kan leve et så normalt liv som muligt.

 

Flere oplever dog, at kontakten til kommunen kan være svær og uoverskuelig. Står du i den situation, at der er oprettet en sag ved kommunen, og har du svært ved at overskue situationen, uanset hvad den skyldes, kan det være en god hjælp at rådføre dig med en privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu med stor ekspertise og erfaring på området.

Læs om de områder, vi kan hjælpe og støtte dig i

 • Merudgifter barn

  Når dit barn er omfattet af målgruppen for handicapkompenserende ydelser, kan du være berettiget til at modtage merudgifter til dit handicappede barn. Vi kan hjælpe med ansøgning, eventuel klage med videre.

 • Tabt arbejdsfortjeneste

  Når dit barn er omfattet af målgruppen for handicapkompenserende ydelser, kan du være berettiget til at modtage tabt arbejdsfortjeneste for pasning af barn i hjemmet. Vi kan hjælpe med ansøgning, eventuel klage med videre.

 • Aflastning

  Når dit barn er omfattet af målgruppen for handicapkompenserende ydelser, kan du være berettiget til aflastning efter handicaplovgivningen. Aflastningen kan både være i hjemmet, hos aflastningsfamilie eller institution. Vi kan hjælpe jer med at ansøge, beskrive behov og sikre, at barnet tilbydes den rette aflastning.

 • Hjælpemidler

  Har dit barn en betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og har I behov for hjælpemidler af forskellig art, kan en privat socialrådgiver støtte dig i ansøgning og eventuel klage over afgørelse. Hjælpemidler bevilges for at lette den daglige tilværelse i hjemmet for jer og jeres barn eller for, at barnet kan forblive i hjemmet.

 • Handicapbil

  Kommunen skal yde støtte til køb af bil til et barn med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis handicappet i væsentlig grad umuliggør færdsel med offentlig transport eller handicappet medfører, at der skal medbringes diverse hjælpemidler. Vi kan hjælpe jer med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

 • Boligændring

  Kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til familier, hvor barnet har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for barnet og jer som familie. Vi kan hjælpe jer med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

 • Ledsageordning

  Der kan gives ledsageordning til handicappede børn fra det 12. år, dog ikke til børn med psykiske lidelser. Vi kan hjælpe med ansøgning.

 • Børnefaglig undersøgelse

  Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse af dit barns forhold, hvis det vurderes, at barnet trænger til særlig støtte. Den skal være afsluttet senest 4 måneder efter afgørelse er truffet. Her kan vi sidde med til møder og samtaler, og i det hele taget hjælpe med forståelsen af undersøgelsen.

 • Anbringelse

  En anbringelse er ofte en svær situation at stå i for en familie. Det kan være svært at forstå, hvorfor kommunen er kommet til den konklusion, at jeres barn ikke fortsat kan bo hjemme. Her kan vi yde støtte både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser.

Se flere udtalelser

Den private socialrådgiver har hjulpet mig over alt forventning, og det betyder nu, at jeg kan gå i gang med et revalideringsforløb. Det var aldrig sket uden den hjælp, jeg fik fra Socialrådgiver.nu.

Peter
28 år / Fyn
Læs hele udtalelsen

Endelig kan jeg nu med ro i sjælen fokusere på min hverdag og familie uden at være hæmmet af min kamp med kommunen. Jeg giver Socialrådgiver.nu mine varmeste anbefalinger. I er livsforandrende!

Sofie
32 år / Nordjylland
Læs hele udtalelsen

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig